Hoppa till huvudinnehåll

All användning av Woodsafe-logotypen, med undantag för redaktionellt bruk, måste godkännas före utskrift / distribution / publicering. Logotypen får inte förvrängas, modifieras, ändras i proportion eller färg eller användas för fel syfte. Den ska alltid placeras på en vit bakgrund. Allt som kan klassificeras som marknadsföringsmaterial för företaget och produkterna måste baseras på företagets grafiska profil.

 

All-in-one-märket får endast användas för att visualisera / illustrera certifieringen. Produktcertifiering görs endast av Woodsafe och "allt-i-ett-märket" får endast användas för den produkt som uppfyller kraven för märkning. Märket måste alltid vara länkat till produkten och det måste vara tydligt vad märket gäller.

 

Det måste finnas en frizon runt logotypen på 1/3 av logotypens bredd. Den fria zonen är ett minsta avstånd till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd för logotyp-placering gäller även för ytter- och underkant.

 

Logotypen måste stå i proportion till storleken och platsen för trycksaken. På en A4-sida måste logotypens minsta storlek vara 36 mm bred och den största storleken måste vara 60 mm bred.

 

Alla logotyper på den här sidan kan användas fritt av media. Alla bilder och fotografier i bildarkivet får användas fritt av media. När fotografier publiceras måste fotografens namn alltid anges.